+48 601 77 87 11

nadzór nad robotami

Firma zatrudnia kadrę inżynierską, która bez przeszkód może pełnić samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, tj. Kierownika budowy oraz Inspektora nadzoru inwestorskiego. Funkcja Kierownika budowy sprowadza się do kierowania i zarządzania procesem realizacji budowy, zaś prowadzenie nadzoru inwestorskiego polega m.in. na reprezentowaniu inwestora na budowie oraz kontroli zgodności realizacji budowy z projektem.